… inntil døden skiller oss ad


Noen ed er lettere å holde enn andre. Avhengig av viktigheten til eden i seg selv, forventningene til eden blant andre folk og betydningen av eden for personen selv, avgjør disse faktorene vanskelighetsgraden av det å holde eden ut livet. Én av de mest vanskeligste edene er kjærlighetserklæringen. Sist lørdag var jeg til stede under en slik edsavleggelse, og selv med en håpløs odds, har jeg en følelse av at lørdagens ed aldri vil bli brutt for paret som avla den.

Å love evig kjærlighet er nok den lovnaden som vi mennesker bryter mer enn nødvendig. Det kan være mange grunner til å bryte et slikt løfte, men uansett grunn er det den andre part som ikke brøt løftet som er den som sitter igjen med et knust hjerte. Et knust hjerte er ikke bare noe uttrykk jeg bruker billedlig, det er noe som virkelig gjør vondt. Husker ikke jeg feil, så har jeg også lest en vitenskapelig artikkel som viser at et knust hjerte er virkelig knust med sine riper og sår. Tøft, det med kjærligheten. Spørsmålet om grunnen til at mennesker bryter et slikt løfte, til tross for at vi vet at det vil såre motparten, har intet svar. Dessverre er det bare noe som skjer. Kanskje fordi vi vet at «man går videre», uansett, og at dette løftebruddet vil bli glemt når motparten har funnet en ny flamme? «Alle» er enige om at kjærligheten er den største av alt mellom himmel og jord, og at ekte kjærlighet er noe som aldri dør. Den er heller ikke noe man får mer enn én gang i livet, til og med aldri for noen personer, og den skal man derfor verne om med hele sitt liv. For det å ha ekte kjærlighet, er nemlig det livet handler om. For noen er svaret på «Hva er meningen med livet?» nettopp kjærligheten. Allikevel bryter vi løfter og sårer nettopp vår ekte kjærlighet.

Ekte kjærlighet – hva er det? Hvordan vet man at det man har foran seg er ekte kjærlighet? Spør man tusen personer, får man tusen svar. Det fins ikke noen fasitsvar, og flott er det. Hvis kjærligheten er det samme som at svaret til 1 + 1 er lik 2, så hadde kjærligheten ikke vært noe spesiell. Det er nettopp det udefinerte, det ubesvarte og det uendelig som gjør kjærligheten unik og størst. Man kan høste erfaringer av det andre har opplevd og gått gjennom, men man kan ikke finne svaret hos andre. Svaret, det ligger i deg. Bare du selv har et svar. Ekte kjærlighet, vel, det er nok det du føler er ekte kjærlighet. For det er nemlig ikke det andre føler er ekte kjærlighet. Ekte kjærlighet for meg, er ikke nødvendigvis ekte kjærlighet for deg. Selv om du ikke kan vite ekte kjærlighet, kan du se ekte kjærlighet. Det må ha vært det jeg så denne nevnte lørdagen.

Jeg så nemlig en gutt som har lagt vekk all redsel, frykt, ære og ansikt, for å stå frem, modig som en løve, stor som en konge, og erklærte sin ekte kjærlighet til den største kjærligheten i hans liv. Til tross for at han sto foran over 250 gjester, var han i sin egen verden med sine ord, sin kjærlighet og sin kjære. Øynene hans viste en ubeskrivelig sterk tro på sine egne ord – ord som han aldri vil glemme og svike, ord som for alltid er brent inn i hans hjerte som et bevis på hans ekte kjærlighet. Hva som blir sagt er uvesentlig, men hvordan det ble sagt beviste hans følelser. Aldri før har jeg bevitnet få ord som har så stor betydning. Jeg har hørt og lest mange kjærlighetserklæringer, og mange av dem er poetiske og romantiske, men de er ingenting i forhold til lørdagens erklæring. Den var verken poetisk eller romantisk, men den er ekte. Det var bare måten han sa dem på. Store menn trenger ikke store ord, stor kjærlighet trenger ikke store ord. All de og den trenger, er ekte ord. Ord som overbeviser, ord som bekrefter og ord som viser ditt hjerte. Ekte kjærlighet trenger ikke store ord, ekte kjærlighet trenger ekte ord.

Denne eden, den vil vare evig. For den er en ed uten store ord, men en ed med ekte ord. Ord som er trofaste, som er urokkelige og som er fysisk merket i deres hjerter. Hjerter uten riper og sår, hjerter som er hele og fullstendige. Ikke knuste hjerter, men perfekte hjerter. Hjerter av ekte kjærlighet. Denne eden, den vil vare evig… inntil døden skiller dem ad.

Teksten har blitt lest 70 ganger, men kun 1 i dag. Trist, altså.
,

2 kommentarer til “… inntil døden skiller oss ad”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.